3. september, 2010

Gjør bo-båten Alice sjøklar

Før båten Alice legger ut på tur, må den gjøres sjøklar.
I tilfelle det blir behov for evakuering er det viktig at det ikke ligger utstyr til hinder for fri passasje.


Planlegge neste legg. Herunder planlegge ruta i kartet og legge inn ruta i kartplotteren

Flyteplagg skal enten være på eller lett tilgjengelig. Jf: Bruk av redningsvester på Alice

Alt utstyret skal på sin rette plass. Slik at det ikke ligger noe og slenger

Stuv bort alt utstyr som ikke skal brukes og sørg for at det er fri passasje på båten.

Sjekk at det er lett tilgang til redningsflåte, grabbag, brannslukningsutstyr.

Gassen skal være forsvarlig avslått, både inne og ute.

Lukk alle vinduer og dører. Sette skuffer og skap i låsestilling.

Tauverk, fendere og annet utstyr på dekk skal på sine fasteplasser. Dvs. at de ikke skal ligge å slenge.

Begge ankrene skal være forsvarlig sikret.

Etterfyll vann om nødvendig.

Etterfyll drivstoff og nødvendig

Ta inn landstrøm

Heis flagget

God tur!

Legg igjen en kommentar