14. juli, 2010

Mølen

Like vest for Nevlunghavn ligger Mølen, der Vestfoldraet, den gigantiske moreneryggen fra istiden, dukker ned i havet. Det unike landskapet med sine 16 storrøyser og tallrike mindre steinvoller er ikke vesentlig endret siden de siste gravminnene ble bygd her, antakelig noe før vikingtiden. I tillegg har området en særegen natur, geologi og botanikk. Området er fredet.


Mølen i Larvik i Vestfold er del av en endemorene fra istiden, det store raet som strekker seg fra Finland gjennom Sverige og langs norskekysten helt til Kolahalvøya.

Nordøstover fra Mølen går raet i havet, deretter over Brunlaneshalvøya og Farriseidet. Første oversjøiske punkt i sørvest er Jomfruland utenfor Kragerø.

Stedsnavnet kommer av gammelnorsk mǫl, «steinvoll» eller «steinbanke», jamfør nynorsk mòl, «banke el. øyr av småstein i strandkanten».

Mølen ligger strategisk til ytterst i Langesundsfjorden, og er kjent for sine mange og store gravrøyser. I juni 2008 åpnet statsråd Dag Terje Andersen Nordens første UNESCO Europeiske Geopark på Mølen i Brunlanes.

Området blir ofte benyttet som rasteplass av trekkfugler vår og høst, og det er observert 316 forskjellige fuglearter på Mølen (pr februar 2010).

Faktaopplysninger
Posisjon:
Kommune: Larvik
Fylke: Vestfold
Webadresse: www.visitnevlunghavn.no

VÆRET

Linker:
Nevlunghavn Gjestgiveri
Nevlunghavn’s historie
Allgrønn
Lillunn AS

Kilde: Wikipedia
Foto: Rikke
Annet:

Legg igjen en kommentar