21. juli, 0201

Obs, obs nå KAN selvplukka blåskjell være farlige

Nå var det mange rubrikker som hadde IKKE SPIS SKJELL på Matportalen.

Det er viktig å sjekke Mattilsynets blåskjellvarsel om du planlegger å lyse etter krabber eller sanke blåskjell eller andre typer skjell i et område. Dersom det anbefales å ikke spise blåskjell kan det være lurt å også utvise forsiktighet med andre typer skjell og skalldyr.


Sommertid er sjømattid, og for kystferierende er det populært å sanke skjell og lyse etter krabber til eget konsum. Men både skjellene og krabbene kan periodevis være giftige, og det kan lønne seg å sjekke Mattilsynets blåskjellvarsel før man setter til livs en stor porsjon selvfanget skjell eller skalldyr.

Skjell, som for eksempel blåskjell, kamskjell og østers, lever av å filtrere sjøvann for alger. Enkelte algetyper kan produsere stoffer som kan være giftige for mennesker. Ved oppblomstringer av slike giftproduserende alger tas giftstoffene opp og konsentreres i skjellene.

Skalldyr, som for eksempel brunkrabbe, tar opp i seg giftstoffene dersom de spiser giftige skjell. Slik kan både skjell og krabber komme til inneholde store mengder gift. Det kan ta lang tid for skjellene og krabbene å kvitte seg med giften. Det kan derfor være giftstoffer i sjømaten lenge etter at algene har forsvunnet fra vannet.

En av de mest kjente typene av blåskjellforgiftning i Norge er DSP – Diarrhetic Shellfish Poisoning. Ved DSP får man diaré, kvalme, oppkast og magesmerter etter å ha spist giftige skjell eller krabber. Det tar fra en halvtime til noen timer fra man har spist skjellene til man blir syk. Symptomene forsvinner av seg selv etter 2-3 dager.

DSP forårsakes vanligvis av forbindelser som kalles okadasyretoksiner. I noen tilfeller kan liknende symptomer forårsakes av en type giftstoffer som heter azaspiracider. Disse to giftgruppene produseres av forskjellige alger, slik at de finnes i skjell uavhengig av hverandre og til ulike tider på året.

PSP – Paralytic Shellfish Poisoning – kan forårsaker lammelser dersom man spiser skjell inneholdende denne giften. Ved PSP er de første symptomene prikking og nummenhet i lepper og munn på grunn av lokalt opptak av PSP-toksiner. Ved alvorlige forgiftninger opptrer lammelser i muskler, og når dette skjer med respirasjonsorganene kan dødsfall forekomme.

Ulike saxitoksiner er årsaken til PSP-symptomene, og de produseres blant annet av algeslekten Alexandrium.

Både østers og krabbe kan inneholde algegifter

Det viser seg at både østers og krabbe kan inneholde til dels store mengder okadasyre-toksiner. Fordelingen av de ulike okadasyre-toksinene hos disse er litt forskjellig fra det man vanligvis finner i blåskjell, men de kan likevel gi forgiftning hos mennesker.

Det er også funnet azaspiracider i krabber. Undersøkelser har vist at hovedparten av algegiftstoffene samles i det som kalles ”brunmaten” i hovedskallet på krabben. Dersom man unngår å spise brunmaten er risikoen for å bli forgiftet svært liten.

Kilde: Matportalen
Foto: Magne Kirknes

Legg igjen en kommentar