4. desember, 2010

Vet du forskjellen på båker og varder?

Båker og varder er relativt store sjømerker, som står på holmer og skjær. Båker og varder har samme kartsymbol, men varierer en del når det gjelder utseende.


En varde er bygget opp av stein og kan være malt med et eller flere hvite «magebelter». Grunnfargen er alltid svart. En båke er et stativ bygget av metall og/eller tre og kan ha ulike utforminger. Ved innseilinger funger de karakteristiske og lett kjennelige sjømerkene som landkjenningsmerker.

Både vardene og båkene kan ha toppmerke med veivisere, slik som jernstengene har.

Kartsymbolet er en stjerne med fire tagger, supplert med en B for båke og en V for varde. I tillegg kan du finne en tegning av varden eller båken i kartet, slik at du kan kvalitetssjekke at du er ved rett sjømerke.

Legg igjen en kommentar