5. juli, 2013

Røstøya i Hemne Kommune

Røstøya ligger ved Trondheimsleia. På Røstøya er det først og fremst strandområdene som er attraktive, mens det er lite ferdsel inne på øya. Rundt Røstøya er det et utall idylliske viker med lune strender og odder med fine svaberg og mange gode fiskeplasser. Området er et eldorado for småbåtfolket.


Det er lagt ut flytebrygge på østsiden og fortøyningsbøyer rundt øya. Utedo finnes også. De mest attraktive solingsplassene finner vi på svabergene sørvest på øya.

Øya er i dag ubebodd, med det finnes fortsatt spor etter tidligere tiders gårdsdrift i form av tufter og grassletter. Disse slettene blir holdt i hevd slik at gjengroingen ikke får overtaket, og de er populære som telt- og leirplasser.

Rundt hele Røstøya er det satt opp godt merkede båtfester, og i Røstøybugen er det lagt ut flytebrygge.

Sørvest for Røstøya ligger Soløya, som i gamle dager var egg- og dunvær. Holmen, som er i privat eie, har i dag en av de største gråmåsekoloniene i Sør Trøndelag, og er med i verneplan for sjøfugl. Dette medfører ilandstigningforbud i hekketida.

Faktaopplysninger
Posisjon:
Kommune:        Hemne
Fylke:               Sør-Trøndelag
Webadresse      www.hemne.kommune.no

VÆRET

Linker:

Annet:
Røstøya, som har et areal på ca. 3 300 daa, er innkjøpt av staten til friluftsformål. Hele øya ble i 1992 fredet etter naturvernloven som barskogsreservat. Naturreservatet Røstøya ble opprettet for å ta vare på et barskogsområde som er typisk for distriktet. Vegetasjonen på øya domineres av fattig furuskog, som brytes opp av myrer. I søkk og nordøst-skråninger er det rikere vegetasjon med frodigere skog. Fredningsbestemmelsene for Røstøya naturreservat inneholder forbud mot å skade vegetasjonen, og det er derfor ikke tillatt å bryte kvister eller fjerne døde eller levende trær.

Kilde:               Hemne kommune
Foto:                Ukjent

Legg igjen en kommentar